BESTUUR EN FREELANCERS

ESTHER, KARIN, MARIAN EN MIEKE VORMEN HET ALAS BESTUUR

TEAM MARMarian is voorzitter van ALAS.
Zij is verantwoordelijk voor de financiële en administratieve bedrijfsvoering, fondsenwerving en public relations (inclusief beheer website). Daarnaast is zij coördinator voor wat betreft de gastgezinnen en de intakeprocedure van adoptanten. Ook beoordeelt zij - net als de andere teamleden - de intakes van adoptanten. Marian heeft een dochter, Esther, (ook teamlid van ALAS), een zoon, Mike, 3 kleinkinderen, Jim, Joshua en Moreno en 1 achterkleinkind, Juliano. Ze woont in Den Haag. Ze heeft gewerkt als management assistente, office manager en hoofd publiciteit bij diverse organisaties. Haar in het verleden opgedane werkervaring kan zij nu goed gebruiken binnen ALAS. Haar hobbies zijn: tekenen/schilderen, fotograferen en (gedichten) schrijven. Marian werkt voor ALAS omdat zij - vanuit haar Boeddhistische levensvisie, respect heeft voor alle levende wezens en graag wil bijdragen aan een betere wereld voor kansloze en respectloos behandelde Spaanse honden. Marian heeft 1 ALAS hond: Tara.

TEAM EST

Esther is penningmeester van ALAS. Samen met Marian is zij verantwoordelijk voor de contacten met de Spaanse asiels. Zij zoeken de honden uit die naar Nederland komen en verzamelt info en foto's over/van hen. Daarnaast beoordeelt zij - net als de andere teamleden - de intakes van gegadigden voor de honden op geschiktheid. Ze is ook verantwoordelijk voor telefoon- en mailbehandeling. Esther heeft een 2 zoons: Jim (27) en Joshua (15) en twee heerlijke kleinzoons. Alhoewel zij door haar drukke gezin weinig tijd voor zichzelf heeft, zet ze zich voor de volle 100% in voor de Spaanse honden. Zij is gek op honden is en wil Spaanse honden graag helpen om een mooi leven in Nederland te krijgen. Esther heeft 3 ALAS honden: Bep, Sophie en Angel.

TEAM KAR

Karin is secretaris en verantwoordelijk voor de herplaatsingen. Daarnaast geeft zij adviezen aan adoptanten. Zij beheert het archief van de geadopteerde honden en verzorgt de informatiemapjes die adoptanten ontvangen bij de adoptie. Ook beoordeelt zij - net als de andere teamleden - de intakes van gegadigden voor de honden op geschiktheid. Karin is vertaler en werkt bij een internationale organisatie in Den Haag. Ze is getrouwd met Paul (freelancer bij ALAS). Karin en Paul fungeren ook als gastgezin. Ze wonen in Den Haag. Karin zet zich in voor de Spaanse honden omdat zij het verschrikkelijk vindt om hulpeloos toe te zien hoe onschuldige sociale honden worden gedumpt en gedood, terwijl er in West-Europa een grote vraag is naar honden. Haar motto is, net als die van ALAS: Je kunt niet alle honden van de hele wereld redden, maar wel de hele wereld van een hond. Karin en Paul hebben 3 ALAS honden: Bux, Bonita en Willy

 

FREE LANCERS 

veronique  

  Veronique is freelancer en verantwoordelijk voor de coördinatie van de huisbezoeken

FREELAN4

Paul ondersteunt het team bij de organisatie van de aankomst van de honden in Nederland. Samen met Karin is hij gastgezin en huisbezoeker van geadopteerde honden. Zij wonen in Den Haag. Paul werd in 1959 geboren in Den Haag en is leidinggevende op een afdeling met psychiatrisch gedetineerde patiënten. Paul kan slecht leven zonder honden om zich heen en haat hondenleed. Hij vindt het vreselijk dat in Spanje honden zinloos worden mishandeld en gedood.

De dankbaarheid in de ogen van een hond die zijn ellende aan het vergeten is motiveert hem heel sterk om met ALAS door te gaan.

Karin en Paul hebben 3 ALAS honden: Bux, Bonita en Willy

FREELAN3

Marina is 'onze vrouw in Biar'. Zij stelt regelmatig honden uit het asiel in Villena aan ons voor, maakt dan ook mooie foto's van hen. Bij het vertrek van de honden naar Nederland helpt zij de mensen van het asiel in Villena en maakt altijd leuke foto's daarvan. Marina werd in 1959 geboren in Eindhoven, trouwde in 1979 met Kees. Zij hebben geen kinderen. Marina heeft ongeveer 25 jaar bij Philips gewerkt, Kees heeft in de wegenbouw gewerkt. Zij wonen sinds 2006 in Biar, 45 minuten van de kust (Alicante) in de bergen en hebben een grote tuin met veel amandel en olijfbomen. Biar is een klein dorpje vlakbij Villena en Ibi.
Zij hebben hun hele leven dieren gehad, nu 2 Pyreneese Berghonden (Frodo van 8, en hun super lieve Toby - op de foto - van bijna 2) een kat, heel veel kippen, pauwen en vissen. In Spanje komen zij heel veel dierenleed tegen en daarom heeft Marina besloten om in het asiel van Villena te gaan helpen. Zij gaat daar 1 of 2 keer in de week schoonmaken. Ook vangt zij heel veel honden op om het asiel te ontlasten en de honden te socialiseren. Zij doet dit heel graag, zowel in Villena als in Ibi is er een leuk team van enthousiaste mensen. De samenwerking met ALAS maakt het extra leuk om te doen!

OP 6 MAART 2018 IS DE RECHTSVORM VAN ALS GEWIJZIGD VAN VERENIGINGIN STICHTING 

Hieronder vind u de statuten en inschrijving Kamer van Koophandel

kvk2018.pdf 

statuten2018.pdf

Onze Sponsors

Caravandelen.nl Dier van nu Dierenlot.nl ASEA Printer.nl Printer.nl